Privacyverklaring Hotel Wemeldinge

Om u alle aandacht en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij hechten veel waarde aan transparantie en eerlijkheid. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij opslaan en hoe wij deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Bij elk contact of elke interactie met de gast, en bij de uitoefening van elk aspect van onze zaken, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen. Deze persoonlijke informatie kan bestaan uit:

  • uw contactgegevens;
  • informatie met betrekking tot uw reservering, verblijf of bezoek aan ons hotel; deelname aan een loyaliteitsprogramma;
  • informatie met betrekking tot de aankoop en ontvangst van producten of diensten; persoonlijke kenmerken, nationaliteit, paspoortnummer met plaats en datum van uitgifte;
  • betaalinformatie zoals uw betaalkaartnummer en andere kaartinformatie, evenals authenticatie-informatie en andere factuur- en rekeninggegevens die aan (mobiel) factureren verbonden zijn;
  • gastvoorkeuren; marketing- en communicatievoorkeuren;
  • groepen waaraan u verbonden was tijdens verblijven bij hotels;
  • en andere soorten informatie waarvoor u gekozen heeft die aan ons te verstrekken of die we over u hebben verkregen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Als ouder of wettelijke voogd mag u niet toelaten dat uw kinderen persoonlijke informatie zonder uw toestemming indienen.

Doel van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U de mogelijkheid te bieden om 24-uur per dag een reserveringsaanvraag te laten maken
• Het afhandelen van uw betalingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website
• U de mogelijkheid te bieden te solliciteren voor de functies binnen Hotel Wemeldinge • Voldoen aan de wet- en regelgeving

COOKIES

Hotel Wemeldinge maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden
verstuurd, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Wij gebruiken cookies om web statistieken bij te houden en voor u het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Via Google Analytics worden op hotelwemeldinge.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Op deze manier kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefungeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website en uw gebruiksgemak. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website en onthouden wij uw voorkeursinstellingen.

BEWAREN

Wij delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Wemeldinge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hotelwemeldinge.nl

UW RECHTEN

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

CONTACT

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of heeft u een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@hotelwemeldinge.nl

Of per post aan:

Hotel Wemeldinge
Noordelijke Achterweg 62
4424 EA Wemeldinge

Laatste wijziging: 12 november 2019